Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Naziv kontakta:Pero Hrabač
E-mail:pero.hrabac@mef.hr
Telefon:01 / 4566 711
Naziv kontakta:Željko Tatić
E-mail:zeljko.tatic@mef.hr
Telefon:01 / 4590 293
Napomena:Računi se otvaraju u Novoj zgradi dekanata, Šalata 3b, 2. kat, soba 207 Radno vrijeme je ponedeljak , srijeda i petak : 8:00 - 11:00 i utorak , četvrtak 13:00 -16:00 .

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/715