Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Naziv kontakta:Pero Hrabač
E-mail:pero.hrabac@mef.hr
Telefon:01 / 4566 711
Naziv kontakta:Željko Tatić
E-mail:zeljko.tatic@mef.hr
Telefon:01 / 4590 293
Napomena:Računi se otvaraju u Novoj zgradi dekanata, Šalata 3b, 2. kat, soba 207 Radno vrijeme je ponedeljak , srijeda i petak : 8:00 - 11:00 i utorak , četvrtak 13:00 -16:00 .

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").