Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Leksikografski zavod 'Miroslav Krleža'

Naziv kontakta:Domagoj Dvojković
E-mail:domagoj.dvojkovic@lzmk.hr
Telefon:01 / 4800 330
Naziv kontakta:Zdravko Pondelak
E-mail:zdravko.pondelak@lzmk.hr
Telefon:01 / 4800 404

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/678