Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Naziv kontakta:Goran Škorjanc
E-mail:goran.skorjanc@kbcsm.hr
Telefon:099 / 311 6926
Napomena:Elektronički identitet se može otvoriti svaki radni dan u Velikoj predavaonici KBC Sestre milosrdnice (Multimedijski centar) između 10 i 14 sati.
Naziv kontakta:Mario Frančić
E-mail:mario.francic@kbcsm.hr
Telefon:099 / 3787 227
Napomena:Elektronički identitet se može otvoriti svaki radni dan u Velikoj predavaonici KBC Sestre milosrdnice (Multimedijski centar) između 10 i 14 sati.

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").