Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Klinički bolnički centar Zagreb

Naziv kontakta:Ružica Vuić-Hinić
E-mail:ruzica.vuic-hinic@kbc-zagreb.hr
Telefon:+385 (1) 2368 815
Naziv kontakta:Siladjin Ivan
E-mail:ivan.siladjin@kbc-zagreb.hr

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/748