Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate

Naziv kontakta:Marko Turk
E-mail:marko.turk@iv.hr
Telefon:052 / 381 412

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/786