Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Pučko otvoreno učilište INVICTUS

Naziv kontakta:Bernard Drinovac
E-mail:bdrinovac@invictus.hr
Telefon:+385 99 2619 911

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/939