Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Naziv kontakta:Bruno Šimunović
E-mail:bsimun@gskos.hr
Telefon:031 / 211 272
Naziv kontakta:Katica Rakovac
E-mail:kata@gskos.hr
Telefon:031 / 211 272

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/669