Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet

Naziv kontakta:Daniel Križanec
E-mail:dkrizanec@gfos.hr
Naziv kontakta:Krešimir Pavelić
E-mail:kreso@gfos.hr

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/660