Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

Naziv kontakta:Boris Bradić
E-mail:boris.bradic@fpz.hr
Telefon:01/245 7958
Naziv kontakta:Darko Kužić
E-mail:darko.kuzic@fpz.hr
Telefon:099/498 8065
Naziv kontakta:Miroslav Puljiz
E-mail:miroslav.puljiz@fpz.hr
Telefon:099 / 252 9898

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/651