Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike

Naziv kontakta:Bernardo Golenja
Telefon:042 / 390 816
Naziv kontakta:Krunoslav Tomac
E-mail:ktomac@foi.hr
Telefon:042/390 875
Naziv kontakta:Mario Harjač
E-mail:maharjac@foi.hr
Telefon:042/390 875

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/650