Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola

Naziv kontakta:Simona Strmečki
E-mail:sstrmecki@fkz.hr

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/649