Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Naziv kontakta:Slaven Kušljić
E-mail:racunski@ffst.hr
Telefon:021 / 545 545
Naziv kontakta:Željko Marušić
E-mail:racunski@ffst.hr
Telefon:021 / 545 545

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/827