Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Naziv kontakta:Patricija Baf
E-mail:pmatic@ffri.hr
Telefon:051/265-611
Napomena:AAI@EduHr elektronički identitet možete otvoriti na http://stribor.ffri.hr/aai/ (studenti) i http://stribor.ffri.hr/aai-djelatnici/ (djelatnici). Preduvijet za otvaranje elektroničkog identiteta je otvoren korisnički račun na fakultetskom poslužitelju.
Naziv kontakta:Rajka Kolić
E-mail:rkolic@ffri.hr
Telefon:051/265-610
Napomena:AAI@EduHr elektronički identitet možete otvoriti na http://stribor.ffri.hr/aai/ (studenti) i http://stribor.ffri.hr/aai-djelatnici/ (djelatnici). Preduvijet za otvaranje elektroničkog identiteta je otvoren korisnički račun na fakultetskom poslužitelju.

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").