Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Europska poslovna škola Zagreb

Naziv kontakta:Kristijan Marenščak
E-mail:kristijan.marenscak@ebus.hr
Telefon:+385 91 3010 630

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/928