Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet

Naziv kontakta:Ante Denić
Telefon:021 / 430 615
Naziv kontakta:Velimir Skroza
Telefon:021 / 430 618

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/636