Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Naziv kontakta:Vladimir Trninić
E-mail:vladimir.trninic@efri.hr
Telefon:(051) 355 113
Napomena:Studentima elektroničke identitete izdaje i ažurira Evidencija studija, a zaposlenicima Kadrovska služba.
Naziv kontakta:Željko Rački
E-mail:zeljko.racki@efri.hr
Telefon:(051) 355 108
Napomena:Studentima elektroničke identitete izdaje i ažurira Evidencija studija, a zaposlenicima Kadrovska služba.

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").