Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld

Naziv kontakta:David Pavičić
E-mail:dpavicic@diplomacija.hr
Telefon:01 / 5633 119

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/892