Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Državni hidrometeorološki zavod

Naziv kontakta:Ivančica Mihovilić
E-mail:mihovilic@cirus.dhz.hr
Telefon:01 / 4565 637
Naziv kontakta:Vladimir Malović
Telefon:01 / 4565 620

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/632