Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Naziv kontakta:Helga Draženović
E-mail:referada@bernays.hr
Telefon:+385 1 5551212
Napomena:Referada je dostupna studentima radnim danom, u vremenu od 10.00 sati do 16.00 sati.
Naziv kontakta:Melita Segulin
E-mail:referada@bernays.hr
Telefon:+385 1 5551778
Napomena:Referada je dostupna studentima radnim danom, u vremenu od 10.00 sati do 16.00 sati.

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/917