Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Visoko učilište Algebra

Naziv kontakta:Marko Ljubas
E-mail:marko.ljubas@algebra.hr
Telefon:01 / 2222 155
Napomena:Pristup aplikaciji je dostupan samo iz računala u prostorijama Škole. Za detalje, molim obratite se AAI administratoru ustanove - Marku Ljubasu

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/879