Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Naziv kontakta:Juraj Mihanović
E-mail:jmihanovic@agr.hr
Telefon:01 2393974
Napomena:Eduroam, aai@edu.hr, Office365, Sistemac, MS Koordinator

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/622